Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen uitprinten, invullen en terugzenden naar info@thedoglounge.nl wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

–          Aan:           The Dog Lounge

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten*:…………………………….

de levering van de volgende digitale inhoud*:…………………………………..

de verrichting van de volgende dienst*:…………………………………………

herroept/herroepen*

 

–          Besteld op*/ontvangen op* ……………………………….

 

–          Uw eigen naam: …………………………………….

 

–         Uw adres:…………………………………………..

 

–          Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.